Dekoracje „Ludowe” sekcji florysta-ogrodnik.

Obecnie realizujemy projekt „Warsztat Rękodzięła Ludowego- rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”. Sekcja florysta-ogrodnik na ostatnich zajęciach reintegracji zawodowej tworzyla dekoracje dot. tematyki projektu.