Czym zajmuje się sekcja krawiec szwacz.

Nasza sekcja krawiecka składa się z 📍🧷✂️🪡🧵🧶:
✔️sali kroju
✔️ sali szwalniczej
✔️ 2 sal krawieckich
Na naszych CISowych salach uczestnicy nabierają umiejętności praktycznych związanych z szyciem, obsługą maszyn i urządzeń, a także umiejętności miękkich m.in. obsługą klienta, tworzenie atmosfery w grupie, uczenie się asertywności oraz motywacji. Pod okiem instruktorów zawodu wykonują nowe projekty, oceńcie sami jakie cudowności tworzy nasza zdolna sekcja 🥰🥰🥰
W ramach projektu „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.