CIS wyróżniony Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej.

Z wielką radością informujemy, że po raz czwarty Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach zostało wyróżnienie Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej. Jest to dla nas wyjątkowa nagroda, którą dedykujemy wszystkim uczestnikom, pracownikom i przyjacielom Centrum. Stanowi ona docenienie dotychczasowych działań i inicjatyw jak również jest motorem do dalszej, jeszcze bardziej intensywnej pracy. W tym roku wyróżnienie otrzymaliśmy w kategorii REINTEGRACJA. Cieszymy się również i gratulujemy Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas za wyróżnienie w kategorii ROZWÓJ oraz Powiatowemu Urzędowi Pracy za wyróżnienie w kategorii ODPOWIEDZIALNOŚĆ.