CIS nominowane do wyróżnienia Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej w kategorii Reintegracja!

Nasze Centrum Integracji Społecznej kolejny raz startuje w konkursie Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej! W tym roku w kategorii Reintegracja! 🎉
„Na mapie Mazowsza, CIS Siedlce Caritas Diecezji Siedleckiej– to placówka wyróżniająca się co najmniej pod kilkoma względami. Nie tylko została siedmiokrotnie wyróżniona „Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej”, ale otrzymała również najbardziej prestiżowe wyróżnienie Samorządu Województwa Mazowieckiego – „Super Markę”. Jest najstarszym i największym w regionie podmiotem ekonomii społecznej realizującym program reintegracji zawodowej poprzez praktyczną naukę zawodu oraz umiejętność uczestnictwa w życiu społecznym.

Dzięki działalności centrum, jego podopieczni mogą wrócić na otwarty rynek pracy z nowymi kwalifikacjami zawodowymi odpowiadającymi zapotrzebowaniu otwartego rynku pracy. Uczestnicy centrum szkolą się w sekcjach: krawiecko-szwalniczej, florystyczno-ogrodniczej, gastronomicznej, remontowo-porządkowej, opiekuna osób starszych, administracyjno-biurowej i ślusarsko-stolarskiej. Ta ostatnia, zastąpiła popularną niegdyś sekcję spawalniczą, którą zamknięto ze względów ekonomicznych. Aktualnie trwa jej urządzanie i doposażanie w sprzęt. Będzie świadczyć usługi stolarskie i zajmować się renowacją starych mebli. Przy tej okazji poprawiły się też warunki bytowe uczestników, zostały wyremontowane łazienki i sanitariaty.
Coraz większym zainteresowaniem zaczyna się cieszyć sklep internetowy CIS-u https://sklepcissiedlce.pl sprzedający swoje wyroby, rośnie ilość zamówień składanych drogą elektroniczną.
Skuteczność działań aktywizacyjnych potwierdza rosnąca ilość osób zatrudnionych w placówce oraz kolejne nowe projekty mające wpływ na jego rozwój oraz dywersyfikację prowadzonej działalności.
Zakres działalności centrum jest dostosowany do konkretnych potrzeb miasta oraz społeczności lokalnej. A jego usługi skierowane do osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację, nie są w stanie samodzielnie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Udział w programach zatrudnienia socjalnego motywuje uczestników zajęć do działania oraz stawiania sobie celów możliwych do osiągnięcia, uczy odpowiedzialności, otwartości na zmiany i daje realną nadzieję na zmianę stereotypu osoby wykluczonej społecznie.
O ile zajęcia realizowane w ramach reintegracji zawodowej obejmują względnie stały zakres tematyczny przystosowujący uczestnika do podjęcia zatrudnienia w określonym zawodzie, o tyle zajęcia reintegracji społecznej mają często zindywidualizowany charakter i oprócz szkoleń ogólnych, kształtujących określone postawy, obejmują zagadnienia szczególnie ważne dla poszczególnych uczestników (np. grupy terapeutyczne, grupy samopomocowe czy grupy wsparcia). Plan rocznego szkolenia zawodowego najczęściej obejmuje teoretyczną i praktyczną naukę zawodu, natomiast reintegracja społeczna, to przede wszystkim warsztaty motywacyjne i terapeutyczne oraz grupy wsparcia dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.
Dzięki środkom pozyskanym z Samorządu Województwa Mazowieckiego trwa rozbudowa centrum, która – po zakończeniu – otworzy przed placówką kolejne, nowe możliwości. Na ponad 2 tys. metrów kw. nowej powierzchni użytkowej ma powstać m.in. uniwersytet ludowy. Siedlecki CIS ma również w planach uruchomienie (mobilnych) weekendowych kursów zawodowych
CIS Siedlce aspiruje w tym roku do wyróżnienia „Mazowiecką Marką Ekonomii Społecznej” w kategorii: REINTEGRACJA.” – pisze Mazowiecka Ekonomia Społeczna