Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach – I Miejska Konferencja Interdyscyplinarna.

24 stycznia w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach zorganizowana została I Miejska Konferencja Interdyscyplinarna pn.: Siedlecka ścieżka pomocowa.
Współpraca międzyinstytucjonalna jako jeden z czynników efektywności prowadzonych działań profilaktycznych i udzielania pomocy osobom uzależnionym.

Uczestnicy z Centrum Integracji Społecznej z sekcji florystycznej oraz gastronomicznej wzięli czynny udział w przygotowaniu dekoracji i cateringu 😊