Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”.

W dniu wczorajszym 13.12.2022r. odbyły się spotkania z doradcą zawodowym pt. „przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych” dla Uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którzy biorą udział w projekcie „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.