KURS SPAWANIA METODĄ MAG 135

Kolejny kurs spawania w Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej, 13 osób rozpoczęło intensywny kurs spawania metodą MAG 135. Koszt takiego kursu wynosi 1800 zł i może być on finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach. W szkoleniu mogą wziąć udział osoby bezrobotne, kierowane przez siedlecki Urząd Pracy, pracownicy kierowani przez pracodawców oraz wszyscy zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji lub zmianą zawodu. W szkoleniach biorą także udział najlepsi uczestnicy sekcji spawalniczo-ślusarskiej CIS. Po ukończeniu szkolenia, kursanci otrzymają uprawnienia spawalnicze, w tym książeczkę spawacza oraz Europejski Certyfikat Spawania.

Skip to content