Za nami kolejne zajęcia reintegracji społecznej w ramach projektu „CIS-owianki i CIS-ownicy to profesjonalni pracownicy”.

Za nami kolejne zajęcia reintegracji społecznej w ramach projektu „CIS-owianki i CIS-ownicy to profesjonalni pracownicy”.
Uczestnicy CIS mają możliwość wziąć udział w cyklu zajęć pt. Problematyka Uzależnień. Celem zajęć jest podniesienie świadomości przyczyn i skutków uzależnień.
Prowadzącymi pierwszej części zajęć była Pani Małgorzata Paczóska- Stowarzyszenie SZANSA na rzecz osób dotkniętych chorobą alkoholową, narkomanią i hazardem. W drugiej części reintegracji społecznej Uczestnicy rozmawiali z Panem Dawidem Drzewowskim na temat zagrożeń płynących z używania socjal mediów.
Skip to content