Wyróżnione wydarzenia z 2019 roku.

W szczególności chcielibyśmy wyróżnić dwa wydarzenia.

Niewątpliwie ogromnym sukcesem było powołanie Pani Agaty Ługowskiej – Kierownik CIS, do ogólnopolskiej Rady Zatrudnienia Socjalnego – organu działającego przy Ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej;

jak również

wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 02.09.2019 r. gdzie Centrum Integracji Społecznej uruchomiło punkt gastronomiczny mieszczący się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. St. Żółkiewskiego przy ul. Konarskiego 1 w Siedlcach. Prowadzenie działalności o charakterze usługowo-handlowym jest jednym z zadań Caritas Diecezji Siedleckiej jako partnera społecznego w projekcie „Rewitalizacja obszaru zmarginalizowanego poprzez rewaloryzację budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. St. Żółkiewskiego w Siedlcach” w ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Punkt usługowo-handlowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:25.
Prowadzony jest w formie sklepiku uczniowskiego realizujący sprzedaż produktów żywnościowych – lokalnych i regionalnych. Uczniowie, nauczyciele oraz cała społeczność lokalna może nabyć kanapki, sałatki, napoje oraz dania obiadowe.