Wyróżnienie na 7. Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej.

Kiedy emocje zaczynają nam opadać, możemy pochwalić się wyjątkowym wyróżnieniem 😊
Podczas 7. Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej w P. Agata Ługowska Kierownik CIS/Prezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas otrzymała odznakę Primus In Agendo dla szczególnie zasłużonych w działaniach na rzecz polityki społecznej oraz CIS Siedlce otrzymał wyróżnienie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego za osiągnięcia w działaniach reintegracyjnych.
Jest nam ogromnie miło że nasz dotychczasowy dorobek na rzecz rozwoju usług reintegracyjnych został doceniony.