Wycieczka po Warszawie

Zamek Królewski, park wilanowski i spacer po starówce, to główne elementy piątkowej wycieczki do Warszawy, w ramach reintegracji społecznej. Dziękujemy dyrekcji Zamku Królewskiego, przewodnikowi, p. Leszkowi, który bardzo ciekawie opowiadał o historii Warszawy, kierowcy, p. Leszkowi oraz oczywiście naszym uczestnikom i pracownikom za miłą atmosferę :).