Wycieczka do Białowieży i Grabarki

Dziś (2.10.2020) uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zwiedzali Białowieżę i Świętą Górę na Grabarce. Choć pogoda nie rozpieszczała, uczestnicy wszystkich siedmiu sekcji chętnie zwiedzili Muzeum Przyrodniczo-Leśne Puszczy Białowieskiej, rezerwat pokazowy żubra oraz Świętą Górę na Grabarce. Wycieczka w ramach reintegracji społecznej jest elementem projektu, realizowanego od czerwca bieżącego roku pn.: „Od wykluczenia do aktywizacji”, sfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.