Wigilia w Centrum Integracji Społecznej.

To był magiczny dzień. Wszyscy pracownicy oraz uczestnicy CIS włożyli ogrom pracy w przygotowanie wspólnej Wigilii.
Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas:
dyrektor Ks. Marek Bieńkowski wraz z pracownikami Caritas Diecezji Siedleckiej, z-ca prezydenta Miasta Siedlce pan Robert Szczepanik, przedstawiciele filii WUP w Siedlcach Paweł Trojanowski i Ireneusz Sobiczewski, dyrektor GOK w Chodowie Izabela Kuniewicz wraz z oprawą muzyczną,z-ca dyrektora PUP Arkadiusz Pękała wraz z doradcami zawodowymi, z-ca dyrektora MOPR Przemysław Grzegrzółka,pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych dr Katarzyna Paprocka-Marciniak oraz Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas.