V Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej na 15-lecie CIS Siedlce w kategorii „Reintegracja”

V Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej na 15-lecie CIS. Z wielką radością pragniemy poinformować, że 8 grudnia br. Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach Pani Agata Ługowska odebrała już kolejną V Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej. W tym roku zostaliśmy docenieni w kategorii „Reintegracja”. Zdobyte wyróżnienie to bezcenna i wyjątkowa nagroda , którą dedykujemy wszystkim uczestnikom, pracownikom i przyjaciołom Centrum. Stanowi ona zauważenie dotychczasowych zadań, działań i inicjatyw, będzie siłą oraz motorem napędowym do jeszcze lepszej, wzmożonej pracy. Serdeczne gratulacje także dla Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas za wyróżnienie w kategorii „Rozwój” oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie za otrzymanie wyróżnienia w kategorii „Odpowiedzialność”.