Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod rozbudowę warsztatów reintegracji społecznej i zawodowej CIS w Siedlcach

1 marca odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod rozbudowę warsztatów reintegracji społecznej i zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach, celebrowaną przez Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdę. Następnie zgromadziliśmy się na terenie budowy, przy ulicy Budowlanej 1.

Rozbudowa budynku to swoistego rodzaju kamień milowy do podejmowania działań i inicjatyw w ramach prowadzonej reintegracji społeczno-zawodowej dla dalszego rozwoju CIS. Dzięki temu uzyskamy:

  • Możliwość rekrutacji większej liczby uczestników.
  • Więcej miejsca dla uczestników.
  • Nowe możliwości szkoleniowe i zawodowe.
  • Silniejsze fundamenty dla reintegracji społeczno-zawodowej uczestników.
  • Rozszerzone możliwości przechowywania i dystrybucji żywności przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Inwestycja obejmuje rozbudowę budynku usługowo-biurowego o 4 kondygnacje, łącznie 2244 m2.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udzieliła wsparcia bezzwrotnego z Krajowego Planu Odbudowy, przekraczającego 3,5 mln zł, wspierając budowę budynków i budowli przeznaczonych do nieodpłatnego przechowywania, przetwarzania, przygotowania, redystrybucji żywności na cele społeczne lub wydawania bezpłatnych posiłków, wraz z towarzyszącymi pomieszczeniami administracyjnymi stanowiącymi integralną część budynków służących działalności objętej wsparciem.

Dodatkowo, Caritas Diecezji Siedleckiej w 2023 r. otrzymał 2,5 mln zł dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego doposażenie Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie, które umożliwiło nam osiągnięcie tego ważnego kroku!