Uczestnicy CIS zwiedzali Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.

W dniu dzisiejszym 27.05.2022r. w ramach Reintegracji Społecznej, Uczestnicy CIS zwiedzali Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Muzeum Regionalne w Siedlcach.
A to wszystko za sprawą projektu który realizujemy „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”. Archiwum Państwowe w Siedlcach