Uczestnicy CIS w dniach 18 i 19 lipca mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach ceramicznych.

WARSZTATY CERAMICZNE
Uczestnicy CIS w dniach 18 i 19 lipca mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach ceramicznych, które zostały zrealizowane we współpracy z Fundacją Leny Grochowskiej w ramach projektu
„Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa. . Uczestnicy poznali rodzaje mas ceramicznych, techniki lepienia, techniki zdobienia, wprowadzanie w podstawy technologii oraz proces wypału gliny, a także wykonanie przedmiotów użytkowych, zdobienie i szkliwienie oraz wypał prac.