„Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne”

Nasi pracownicy nieustannie się szkolą i podnoszą kwalifikacje. W ubiegły piątek nasz Pedagog i Pracownik Socjalny ukończyły szkolenie o bardzo ważnej tematyce tj. ” Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne „. Organizatorami szkolenia byli we współpracy: MOPR w Siedlcach i GOPS w Siedlcach oraz Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach i Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Siedlcach. Natomiast prowadzącym był Pan Jacek Popów.
Zjawisko przemocy w rodzinie jest niewątpliwie jednym z najbardziej istotnych problemów, który dotyka rodziny w Polsce. Może dotknąć każdego człowieka. Nie ma znaczenia ani wiek, ani rodzaj wykształcenia, ani pozycja społeczna czy wykonywany zawód. Pamiętajmy ze możemy korzystać z wielu instytucji które oferują nam pomoc: MOPR, GOPS, Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem i Policja.