Spotkanie z pracownikami Urzędu Skarbowego ” jak poprawnie wypełnić PIT”.

W dniu dzisiejszym 03.03.2023 r. w ramach reintegracji społecznej, zostało zorganizowane spotkanie dla naszych uczestników z pracownikami Urzędu Skarbowego.
Celem spotaknia było ” jak poprawnie wypełnić PIT”.
„Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.