Spotkanie z doradcą zawodowym

Tym razem tematem reintegracji społecznej była komunikacja werbalna i niewerbalna czyli mowa ciała. Przygotowanie do rozmów o pracę, to także odpowiednia postawa, gesty, ruchy ciała, oczu, czy wyraz twarzy. Dziś (18.09) podczas reintegracji społecznej, o mowie ciała mówi doradca zawodowy,  Magdalena Waldzińska z Powiatowego Urzędu Pracy w Siedlcach. Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt: „Od wykluczenia do aktywizacji”, finansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, realizowanego od czerwca do końca bieżącego roku.