Spotkanie z doradcą zawodowym

Tym razem tematem reintegracji społecznej była komunikacja werbalna i niewerbalna czyli mowa ciała. Przygotowanie do rozmów o pracę, to także odpowiednia postawa, gesty, ruchy ciała, oczu, czy wyraz twarzy. Dziś (18.09) podczas reintegracji społecznej, o mowie ciała mówi doradca zawodowy,  Magdalena Waldzińska. Centrum Integracji Społecznej realizuje projekt: „Od wykluczenia do aktywizacji”, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego od czerwca do końca grudnia 2020r.