Spotkanie z doradcą zawodowym.

W ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”. Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.