Spotkanie Wielkanocne zorganizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach

W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Wielkanocne w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Szczególne podziękowania dla uczestników i pracowników CIS za przygotowanie spotkania Wielkanocnego na którym gościli: ekscelencja ks. biskup Kazimierz Gurda oraz ks. biskup Grzegorz Suchodolski, z-ca Prezydenta Miasta Siedlce Robert Szczepanik, Naczelnik Gabinetu Prezydenta Aneta Krajewska, Oficer Prasowa Policji nadkom. Agnieszka Świerczewska, Dyrektor GOK Chodów Izabela Kuniewicz wraz z zespołem, dyrekcja ks. Marek Bieńkowski i ks. Paweł Zazuniak oraz pracownicy Caritas Diecezji Siedleckiej.
Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy oraz od życzeń skierowanych do wszystkich, następnie wszyscy zasiedli przy wspólnym stole. Była czasna rozmowę i integrację. Każdy mógł poczuć miłą, rodzinną i świąteczną atmosferę.