Ruszamy z Siedlecką Spółdzielnią Socjalną Caritas

Już 1 października rozpoczyna swoją działalność Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas. Zakres usług, to przede wszystkim opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi. Centrum Integracji Społecznej i Spółdzielnia Caritas będą rozwijać współpracę w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej m.in. poprzez zatrudnianie uczestników CIS. Podczas piątkowej reintegracji społecznej, uczestnicy mogli szerzej zapoznać się z charakterem nowo otwartej spółdzielni socjalnej.