Reintegracja zawodowa w sekcji krawiec-szwacz :)

Celem CIS jest stwarzanie nowych możliwości dla osób dorosłych m. in. poprzez reintegrację zawodową i społeczną. W reintegracji zawodowej najważniejsze jest nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych.
A dokładnie tak wygląda reintegracja zawodowa w naszym Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach w sekcji krawiec-szwacz 🥰✂️🧷📏✏️😍