Reintegracja zawodowa w sekcji krawiec-szwacz.

A tak wyglądają w naszym CIS zajęcia reintegracji zawodowej w sekcji krawiec-szwacz. Obecnie realizujemy projekt:
CIS-OWIANKI CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY
„Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.