Reintegracja zawodowa w sekcji krawiec-szwacz.

Reintegracja zawodowa w sekcji krawiec-szwacz.
„Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.