Reintegracja zawodowa w naszym Centrum Integracji Społecznej w sekcji gastronomicznej.

Celem CIS jest tworzenie nowych możliwości dla osób dorosłych poprzez reintegrację zawodową i społeczną. W reintegracji zawodowej najważniejsze jest nabycie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu. Tu kluczową rolę odgrywa instruktor zawodu, który wspiera podczas całego uczestnictwa.
A dokładnie tak wygląda reintegracja zawodowa w naszym Centrum Integracji Społecznej w sekcji gastronomicznej.