Reintegracja Społeczna w ramach projektu CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy.

W ramach projektu ” CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy” uczestnicy CIS mają możliwość wziąć udział w cyklu zajęć pt. Problematyka Uzależnień. Celem zajęć jest podniesienie świadomości przyczyn i skutków uzależnień.
Na ostatnich zajęciach reintegracji społecznej (05.11.2021r. i 12.11.2021r.) prowadzącymi pierwszej części była Pani Anna Arciuch i Pani Mirosława Paczóska- pracownicy Stowarzyszenia SZANSA na rzecz osób dotkniętych choroba alkoholową, narkomanią i hazardem. W Drugiej części reintegracji społecznej uczestnicy kontynuowali warsztaty z psychologiem z Panią Anną Sachanowicz pt. Akademia Dobrego Rodzica.