Reintegracja Społeczna w Centrum Integracji Społecznej.

W dniu dzisiejszym 24.06.2022r. odbyły się kolejne zajęcia reintegracji społecznej dla Uczestników naszego CIS. Zajęcia o tematyce „moje mocne i słabe strony” poprowadziła Pani Katarzyna Paprocka w ramach projektu „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”. Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.