Reintegracja społeczna.

W dniu 16 września 2022 roku nasi uczestnicy brali udział w zajęciach reintegracji społecznej. W pierwszej części spotkania Pani Agnieszka Drzewowska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opowiadała o historii ZUS, jego zadaniach, możliwościach obsługi stacjonarnie oraz internetowo. Natomiast drugą osobą prowadzącą wykład była Pani Katarzyna Marciniak-Paprocka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów uzależnień w Wydziale Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Siedlce. Tematem wykładu były „Granice”, mianowicie ich stawianie, przekraczanie oraz sposoby informowania o nich innych ludzi.
Reintegracja została przeprowadzona dzięki projektowi, który obecnie realizujemy „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzenie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.