Reintegracja społeczna.

W dniu dzisiejszym 05.08.2022r. odbyły sie zajęcia reintegracji społecznej w ramach projektu „Warszt Rękodzięła Ludowego- rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”. W pierwszej części zajęć prowadzącym byl asp. szt. KMP w Siedlcach Sławomir Stefaniak, tematyka zajęć to przemoc domowa oraz procedura „niebieskiej karty”. W drugiej częsci prowadzącą była wiceprezes Siedleckiej Spółdzielni Socjalnej Caritas Ewelina Bułygin, która poruszyła tematykę chorób wieku starczego.