Reintegracja społeczna 08.01.2021r.

Tematem piątkowych (08.01.2021r.) zajęć w ramach reintegracji społecznej było zagadnienie pt. „Rozwiązywanie konfliktów” prowadzone przez Panią Katarzynę Marciniak-Paprocką 😊