Posiłki regeneracyjne.

W ramach zwalczania i zapobiegania pandemii, sekcja gastronomiczna Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie od 25 maja 2020 roku przygotowuje posiłki regeneracyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siedlcach oraz pracowników wspomagających tj.: funkcjonariuszy i żołnierzy służb biorących udział w przeciwdziałaniu COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi.