Grupowe warsztaty poprowadzone przez doradcę zawodowego w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”.

W dniu wczorajszym 01.12.2022r. odbyło się spotkanie grupowe Uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którzy biorą udział w projekcie „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Pierwszy Cykl warsztatów poprowadzonych przez doradcę zawodowego P. Annę Balińśką pt. „Wystartuj na rynek pracy” Pierwsze kroki na rynku pracy.