Nowe warsztaty dla uczestników CIS

W ramach projektu „CIS-owianki i CIS-ownicy to fachowi pracownicy” odbyły się pierwsze warsztaty prowadzone przez Panią Dorotą Tomkowicz z Ochotnicze Hufce Pracy – ” motywacja i wyznaczanie celów”.
http://www.mazowiecka.ohp.pl/zdjecia.php/osrodek/35