Materiały sekcji florysta-ogrodnik

Nasze uczestniczki sekcji florysta-ogrodnik przygotowują materiały, które niebawem będą wykorzystane na pracowni 🤗☺️