Efektywna sprzedaż internetowa- reintegracja społeczna.

Efektywna sprzedaż internetowa 🌏💻📱
zajęcia w ramach projektu Cis-owianki i Cis-owiacy to profesjonalni pracownicy. „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Na ostatnich zajęciach reintegracji społecznej uczestnicy brarali udział w warsztatach fotograficznych 📸 zdradzimy jak przebiegły 🤫😊
Prowadzącymi byli Pani Agnieszka i Pan Dawid StatywkaStudio