Efekty warsztatów ceramicznych w Łochowie.

Efekty warsztatów ceramicznych, które zostały zrealizowane we współpracy z Fundacją Leny Grochowskiej dla naszych Uczestników CIS w ramach projektu „Warsztat Rękodzieła Ludowego – rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce” Projekt dofinansowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Budżetu Państwa.