CIS Siedlce rozpoczyna nowy projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”.

Caritas Diecezji Siedleckiej w siedleckim Centrum Integracji Społecznej rozpoczyna projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 „Razem możemy więcej – pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022-2023” Priorytet I Aktywizacja zawodowa Zadanie 1 Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.
W ramach realizacji zadania przewiano następujące działania:
1. Realizacja Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w podmiocie zatrudnienia socjalnego tj. Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach.
2. Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w procesie aktywizacji zawodowej, a także w zakresie zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (doradztwo grupowe, indywidualne, staże zawodowe).
3. Wsparcie w procesie pośrednictwa pracy (świadczonego przez publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy) i w kontaktach z pracodawcami (pośrednictwo pracy przez doradców zawodowych, organizacja targów pracy dla cudzoziemcówa. połączonych z konferencją) .
Głównym celem Projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się na terenie powiatu siedleckiego ziemskiego i grodzkiego. Kluczowa tutaj jest integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności, ale wymagających kompleksowego, systematycznego i zindywidualizowanego wsparcia.
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 685 500,00 zł.