CIS i Caritas z nagrodą „Aleksandria”!

Z ogromną radością chcielibyśmy podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością – Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach oraz Caritas Diecezji Siedleckiej zostali uhonorowani prestiżową nagrodą „Aleksandria” przyznawaną przez Prezydenta Miasta Siedlce!

„Aleksandria” to wyjątkowe wyróżnienie, ufundowane po raz pierwszy w 1996 roku, mające na celu honorowanie tych, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój naszego pięknego miasta. Przez ostatnie 28 lat przyznano 207 statuetek, wyróżniając osoby, instytucje oraz firmy za ich pracę, talent, umiejętności i społeczną pasję.

Nazwa nagrody nawiązuje do osiemnastowiecznego rozkwitu Siedlec pod rządami księżnej Aleksandry z Czartoryskich Ogińskiej. Za jej sprawą powstały wówczas w Siedlcach najważniejsze, do dziś istniejące obiekty architektoniczne z ratuszem i pałacem na czele.

Podczas tegorocznej uroczystości wręczono 16 statuetek „Aleksandrii”, w tym Agacie Ługowskiej dla Centrum Integracji Społecznej oraz ks. Pawłowi Zazuniakowi dla Caritas Diecezji Siedleckiej.

Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach od lat pełni kluczową rolę w integracji społecznej, oferując pomoc i wsparcie osobom potrzebującym. Z kolei Caritas Diecezji Siedleckiej, prowadząc działalność charytatywną, pomaga potrzebującym, dzięki czemu miliony ludzi zyskują szansę na lepsze życie.

Nagroda „Aleksandria” to nie tylko wyróżnienie dla naszej organizacji, ale również dla każdego z Was, którzy wspierają naszą misję. Jesteśmy zaszczyceni i serdecznie dziękujemy za to wyjątkowe wyróżnienie oraz za docenienie naszej pracy.