Cykl indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców”.

W dniu dzisiejszym odbyły się kolejne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym Panią Anną Balińską pt. „przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych”. Spotkania oraganizowane są dla Uczestników Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, którzy biorą udział w projekcie „Reintegracja społeczno-zawodowa cudzoziemców” projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego z rezerwy Funduszu Pracy przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.