Reintegracja społeczna ” siły na zamiary, cele, plany, praca”.

W ubiegły piątek odbyły się zajęcia z reintegracji spoecznej dla naszych Uczestników. Prowadzącą zajęcia była Pani Anna Balińska, zajęcia pt. „siły na zamiary, cele, plany, praca”. Zajęcia były poprowadzone w ramach projektu który obecnie realizujemy ” Warsztat Rękodzieła Ludowego- rozszerzanie oferty reintegracyjnej CIS Siedlce”.