CIS SIEDLCE wśród laureatów VI edycji konkursu Mazowieckiej Ekonomii Społecznej

Mazowiecka Ekonomia Społeczna

Strona poświęcona tematyce ekonomii społecznej na Mazowszu.

Rozstrzygnięto konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej” 2021

24 czerwca 2021 r. Kapituła Konkursu „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” dokonała wyboru laureatów VI edycji konkursu. Wyróżnieniem „Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej” 2021″ uhonorowano 21 podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. 10 wyróżnień przyznano w kategorii „Rozwój”, 6 w kategorii „Reintegracja” i 5 w kategorii „Odpowiedzialność”.
Wyróżnienie w kategorii: ROZWÓJ
za ciekawe przykłady przedsiębiorczości społecznej oraz marketingowe pomysły na produkty i/lub usługi oferowane w celu zaspokojenia określonych potrzeb lokalnych środowisk otrzymali:
– Fundacja Leny Grochowskiej
– Pierogarnia „U Aniołów” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
– Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit Sp. z o. o.
– Siedlecka Spółdzielnia Socjalna Caritas
– Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje”
– Spółdzielnia Socjalna „Myszynianka”
– Spółdzielnia Socjalna „Pożyteczni”
– Spółdzielnia Socjalna Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach
– Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS
– Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Płockiej w Żurominie
Wyróżnienie w kategorii: REINTEGRACJA
za ciekawe projekty realizowane przez podmioty zajmujące się reintegracją zawodową i społeczną, a co za tym idzie – pomysły na aktywizację zawodową oraz pracę na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami otrzymali:
– Centrum Integracji Społecznej Caritas Diecezji Siedleckiej
– Fundacja Emanio Arcus
– Spółdzielnia Socjalna „Szansa”
– Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rodzin „Nowe Perspektywy”
– Warsztaty Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Piasecznie
– Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Wsparcia Społecznego w Świeszewie
Wyróżnienie w kategorii: ODPOWIEDZIALNOŚĆ
za kształtowanie pozytywnego wizerunku osób i/lub instytucji zaangażowanych w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej w województwie mazowieckim otrzymali:
– Andrzej Sitnik – Prezydent M. Siedlce
– Gmina Wieliszew
– Jerzy Bauer – Burmistrz M. Ostrów Mazowiecka
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”
– Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM
Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
O uroczystym wręczeniu wyróżnień, wszystkich nagrodzonych będziemy informować indywidualnie.