23 luty – Światowy Dzień Walki z Depresją.

Ze względu na dużą liczbę osób cierpiących na depresję i bojących się szukać pomocy (lub nieświadomych, że mogą o nią poprosić) powstał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Jego główne cele to: upowszechnianie wiedzy na temat tej choroby oraz zachęcanie ciepiących na nią do podjęcia leczenia.
To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo.
🔴 Dane teleadresowe do punktów udzielających pomocy w Polsce są dostępne na stronie: https://czp.org.pl/mapa/#mazowieckie
• W przypadkach nagłych można zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego lub szpitala ogólnego z oddziałem psychiatrycznym. Można też skorzystać z numeru alarmowego 112.
• Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie udzielenia pomocy psychologicznej
Lista ośrodków znajduje się na stronie: http://www.oik.org.pl/. Lista nie jest niestety na bieżąco aktualizowana.
• Telefonów Zaufania:
22 484 88 01 Antydepresyjny Telefon Zaufania
116 111 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (czynny całą dobę).
116 123 Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym (14:00–22:00)
800 121 212 Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, bezpłatnie, czynny całą dobę.
22 290 44 42 Telefon Zaufania Twarze Depresji ( wtorki i środy 8:00-11:00)