Reintegracji społecznej w ramach projektu: CIS-OWIANKI I CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY.

W ubiegły piątek 08.09.2023r. odbyły się kolejne zajecia reintegracji społecznej w ramach projektu: CIS-OWIANKI I CIS-OWNICY TO PROFESJONALNI PRACOWNICY „Program na rzecz zatrudnienia socjalnego na lata 2022-2025. Edycja 2023” dofinansowany przez MRiPS.
Prowadzącą była Pani Anna Balińska – doradca zawodowy. Temat spotkania: symulacja rozmowy kwalifikacyjnej.